Geothermie Brabant

Draagt bij aan de energietransitie in Nederland

Lees meer

Over Geothermie Brabant

Energie van de toekomst

Geothermie Brabant draagt bij aan de energietransitie door de ontwikkeling van geothermieprojecten in Noord Brabant.
Geothermie Brabant B.V. is een samenwerking tussen Hydreco GeoMEC en het Energiefonds Brabant. Wij hebben als doel om geothermie in Noord Brabant te versnellen en tegelijkertijd de aanpak van projecten te professionaliseren. Dit doet we door het bundelen van krachten en het benutten van schaalvoordelen.

Projecten

Uit een eerdere verkenning van de gemeenten Helmond, Breda en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Brabant Water is gebleken dat er kansen zijn voor geothermie in Noord-Brabant. Deze worden nu verder verkend en waar mogelijk vertaald naar concrete projecten. Hiervoor is nauwkeurige informatie over de ondergrond nodig. Daar richt het onderzoek zich nu op. Op dit moment zijn de volgende locaties onderwerp van onderzoek: Oost Brabant, Tilburg Noord, Tilburg (deel Amernet), Asten/Someren, Breda e.o.

Alle projecten

Geothermie Oost Brabant

Helmond en omgeving

Friesland Campina, Bavaria, Mars, en Ennatuurlijk hebben de wens om samen met diverse glastuingebie...