Vijf projecten, concrete resultaten

By atvise,

onderzoek naar potentie geothermie  Op dit moment voert Geothermie Brabant diverse onderzoeken uit om de potentie voor geothermie in de provincie Noord Brabant beter in beeld te krijgen. Via deze website kunt u de ontwikkelingen volgen. Wanneer de onderzoeken aanleiding geven om concrete projectvoorbereidingen te treffen, leest u dat op onze projectenpagina.