Pauze ingelast bij seismisch bodemonderzoek Zuid Oost Brabant

By atvise,

Update 24 april 2018 De resultaten van het seismisch onderzoek worden thans geanalyseerd, dit duurt wat langer dan in eerste instantie voorzien.Naar verwachting is eind mei bekend of het seismisch onderzoek in huidige vorm voortgang kan vinden of dat het onderzoek op een andere wijze zal moeten gaan plaatsvinden. Tussenfase De resultaten uit Someren en  … Read more