Amerwarmtenet: van duurzamer naar duurzaamst

Op donderdag 18 januari jl. is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de verduurzaming van het Amernet verder vorm te geven. Geothermie wordt door de betrokken partijen gezien als een kansrijke optie om het Amernet te verduurzamen. Samen met Ennatuurlijk werken we intensief aan de ontwikkeling van geothermieprojecten.

Al jaren voorziet het Amerwarmtenet vele Brabantse huishoudens en bedrijven van restwarmte van alleen de nabijgelegen Amercentrale. Maar dat gaat veranderen. Ennatuurlijk, eigenaar en beheerder van het Amerwarmtenet, gaat het net verduurzamen.

Het is een frisse maandagochtend, locatie het industrieterrein aan de rand van Tilburg. In het vizier een wit gebouw met daarbovenop een zwarte koker. Daaromheen een doolhof aan glinsterende, stalen buizen.
Juist die buizen trekken de aandacht. Menig voorbijganger zou niet voor mogelijk kunnen houden dat ze uitkomen op een nog veel groter ondergronds netwerk. Het Amerwarmtenet; een warmtenet dat zo’n 40.000 huishoudens en 500 bedrijven in de omgeving Breda, Tilburg en Made voorziet van restwarmte. Warmte afkomstig van de Amercentrale, zo’n 30 kilometer verderop.

Amercentrale
Een mooie oplossing om duurzamere warmte te leveren. Maar als het aan Ennatuurlijk ligt, wordt die warmte nog een stuk duurzamer. ‘Dat begint in eerste instantie met het verduurzamen van de Amercentrale zelf’, vertelt Gijs van Heijster. ‘Zo zal de centrale steeds meer biomassa gaan bijstoken’. Tegelijkertijd wil Ennatuurlijk de overstap maken naar lokale duurzame energiebronnen die ze toevoegt aan het warmtenet. ‘Denk aan biomassa, zonne-energie, geothermie en warmtepompen. Ook afhankelijk van wat er lokaal beschikbaar is. Die bronnen voegen we stap voor stap toe. De bedoeling is dat ze uiteindelijk de functie van de Amercentrale overnemen en dus uiteindelijk evenveel warmte gaan leveren als de Amercentrale nu doet.’

Piek- en back-up installaties
‘In eerste instantie gebeurt dat nog wel met een piek en back-up installatie. Zo eentje als deze’. Gijs wijst om zich. ‘Hierbinnen produceren we warmte met bio-olie. Op die manier kunnen we altijd genoeg warmte blijven leveren. Bijvoorbeeld als de Amercentrale tijdelijk niet werkt of als er een piek is in de warmtevraag.’ Maar straks als we steeds meer overstappen op duurzame lokale bronnen zijn ze ook nog nodig. Een warmtenet kent namelijk veel vraagvariatie en met behulp van deze piek- en back installaties kunnen we dat bolwerken.’ Maar misschien hebben we in de toekomst een andere oplossing voor deze pompstations, afhankelijk van hoe de techniek zich ontwikkelt.’

Techneut
Die techniek is een belangrijke drijfveer voor Van Heijster. ‘Ik ben een halve techneut. Mijn eindbeeld voor wat betreft het Amerwarmtenet is dan ook dat alles uiteindelijk bestuurs- en regeltechnisch helemaal klopt, als alle bronnen zijn aangesloten. Maar ik wil ook, net als mijn collega’s, BV Nederland helpen verder te verduurzamen. Is hij daar ook op persoonlijk vlak mee bezig? ‘Jazeker’, Van Heijster glimlacht. ‘Ik heb een gasketel van 15 jaar oud, daar komt in ieder geval geen nieuwe gasketel voor in de plaats. Daarnaast heb ik zonnepanelen op mijn dak en mijn huis is geïsoleerd.’
Maar het Amerwarmtenet verduurzamen is natuurlijk ook belangrijk voor de continuïteit van Ennatuurlijk. ‘Met dit warmtenet willen we uiteindelijk duurzamer zijn dan de alternatieven of in ieder geval een beter alternatief zijn dan andere duurzame energiebronnen.’

Samenwerkingsovereenkomst
Een mooi streven, maar ook een flinke uitdaging. ‘De overgang waar we voor staan is enorm en krijgen we alleen voor elkaar met hulp van andere partijen. Denk aan gemeenten, de provincie, netwerkbedrijf Enexis en warmteafnemers, zoals bewonerscollectieven en tuinders. Met hen gaat Ennatuurlijk deze uitdaging aan. Om die belofte kracht bij te zetten, hebben alle partijen donderdag 18 januari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
En de volgende stap? Die gaat richting de eerste lokale duurzame bron. ‘Ik hoop dat we aan het einde van dit jaar bijvoorbeeld opdracht hebben gegeven voor een boring naar geothermie. Of dat we een toezegging hebben gekregen van een externe leverancier die duurzame, lokale warmte kan leveren.’ En zo komt de eindstreep stukje bij beetje dichterbij.

Bron: www.brabant.nl