Nieuwsbrief 2018

By atvise,

Nieuwsbrief  2018   De nieuwsbrief 2018 is uit. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen en toekomstige plannen te lezen. U kunt de nieuwsbrief hier downloaden

Onderzoek mogelijkheden UDG van start

By atvise,

Utrecht, 23 oktober 2018 De volgende fase in de verkenning van ultradiepe aardwarmte (geothermie) is bereikt. Zes consortia hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot de uitvoering van het zogeheten Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie. Binnen het Green Deal UDG onderzoeksprogramma werken overheid en private partijen samen om de kansen en mogelijkheden voor ultradiepe  … Read more

Hydreco GeoMEC bij NOS Nieuwsuur

By atvise,

Op zaterdag 21 april jl. besteedde NOS actueel aandacht aan geothermie. Lodewijk Burghout, projectdirecteur bij Hydreco GeoMEC, leverde hier een bijdrage aan.Het volledige NOS artikel kunt u hier bekijken.

Pauze ingelast bij seismisch bodemonderzoek Zuid Oost Brabant

By atvise,

Update 24 april 2018 De resultaten van het seismisch onderzoek worden thans geanalyseerd, dit duurt wat langer dan in eerste instantie voorzien.Naar verwachting is eind mei bekend of het seismisch onderzoek in huidige vorm voortgang kan vinden of dat het onderzoek op een andere wijze zal moeten gaan plaatsvinden. Tussenfase De resultaten uit Someren en  … Read more

Ontwikkelingen Hydreco GeoMEC

By atvise,

In januari hebben we versterking gekregen voor het operationele team. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van onze geothermie plants. Verder is Bas van Dun als projectontwikkelaar in januari overgestapt van Brabant Water naar Hydreco GeoMEC. Dat betekent dat we met 17 mensen het grootste geothermie-operatorteam van Nederland hebben.Ook heeft er  … Read more

Amerwarmtenet: van duurzamer naar duurzaamst

By atvise,

Al jaren voorziet het Amerwarmtenet vele Brabantse huishoudens en bedrijven van restwarmte van alleen de nabijgelegen Amercentrale. Maar dat gaat veranderen. Ennatuurlijk, eigenaar en beheerder van het Amerwarmtenet, gaat het net verduurzamen. Het is een frisse maandagochtend, locatie het industrieterrein aan de rand van Tilburg. In het vizier een wit gebouw met daarbovenop een zwarte  … Read more

Interview over Ultra Diepe Geothermie (UDG)

By atvise,

Klik hier om het interview te beluisteren. Lodewijk werkt als projectdirecteur in Geothermie Brabant BV, een entiteit met als aandeelhouders Hydreco GeoMEC en Energiefonds Brabant. Samen met Remco de Boer, journalist op het gebied van energie, wordt het potentieel van UDG, de plannen, de werkwijze en de risico’s besproken.

Voortgang seismisch bodemonderzoek Oost-Brabant

By atvise,

In de gemeenten Deurne, Horst aan de Maas, Venray en Gemert- Bakel vinden op dit moment nog onderzoeken plaats. In de periode tussen Kerst en Nieuwjaar wordt er doorgewerkt. Voor Nieuwjaar is naar verwachting ook in deze gemeenten het onderzoek afgerond. In januari 2018 wordt het onderzoek noordelijker voortgezet met centraal gemeente Laarbeek en omliggende  … Read more

Seismisch onderzoek in uitvoering

By atvise,

Informatie-avonden Op de informatie-avonden in november en december zijn belangstellende inwoners geïnformeerd over de werkzaamheden zoals die momenteel in hun omgeving plaatsvinden. De avonden werden niet druk bezocht maar desalniettemin waren de aanwezigen zeer geïnteresseerd en waren het geslaagde bijeenkomsten. De uitvoering van de werkzaamheden is op 2 december gestart met de uitvoering van de  … Read more

Vijf projecten, concrete resultaten

By atvise,

onderzoek naar potentie geothermie  Op dit moment voert Geothermie Brabant diverse onderzoeken uit om de potentie voor geothermie in de provincie Noord Brabant beter in beeld te krijgen. Via deze website kunt u de ontwikkelingen volgen. Wanneer de onderzoeken aanleiding geven om concrete projectvoorbereidingen te treffen, leest u dat op onze projectenpagina.