Onderzoek mogelijkheden UDG van start

By atvise,

Utrecht, 23 oktober 2018 De volgende fase in de verkenning van ultradiepe aardwarmte (geothermie) is bereikt. Zes consortia hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot de uitvoering van het zogeheten Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie. Binnen het Green Deal UDG onderzoeksprogramma werken overheid en private partijen samen om de kansen en mogelijkheden voor ultradiepe  … Read more

Pauze ingelast bij seismisch bodemonderzoek Zuid Oost Brabant

By atvise,

Update 24 april 2018 De resultaten van het seismisch onderzoek worden thans geanalyseerd, dit duurt wat langer dan in eerste instantie voorzien.Naar verwachting is eind mei bekend of het seismisch onderzoek in huidige vorm voortgang kan vinden of dat het onderzoek op een andere wijze zal moeten gaan plaatsvinden. Tussenfase De resultaten uit Someren en  … Read more

Ontwikkelingen Hydreco GeoMEC

By atvise,

In januari hebben we versterking gekregen voor het operationele team. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van onze geothermie plants. Verder is Bas van Dun als projectontwikkelaar in januari overgestapt van Brabant Water naar Hydreco GeoMEC. Dat betekent dat we met 17 mensen het grootste geothermie-operatorteam van Nederland hebben.Ook heeft er  … Read more

Amerwarmtenet: van duurzamer naar duurzaamst

By atvise,

Al jaren voorziet het Amerwarmtenet vele Brabantse huishoudens en bedrijven van restwarmte van alleen de nabijgelegen Amercentrale. Maar dat gaat veranderen. Ennatuurlijk, eigenaar en beheerder van het Amerwarmtenet, gaat het net verduurzamen. Het is een frisse maandagochtend, locatie het industrieterrein aan de rand van Tilburg. In het vizier een wit gebouw met daarbovenop een zwarte  … Read more