Seismisch onderzoek in uitvoering

In november en december werden in de plaatsen Someren, Asten, Veghel en Lieshout informatieavonden gehouden in verband met het momenteel in uitvoering zijnde seismisch bodemonderzoek. Op deze avonden zijn de belangstellende inwoners geïnformeerd over de werkzaamheden zoals die momenteel in hun omgeving plaatsvinden.

Informatie-avonden

Op de informatie-avonden in november en december zijn belangstellende inwoners geïnformeerd over de werkzaamheden zoals die momenteel in hun omgeving plaatsvinden. De avonden werden niet druk bezocht maar desalniettemin waren de aanwezigen zeer geïnteresseerd en waren het geslaagde bijeenkomsten. De uitvoering van de werkzaamheden is op 2 december gestart met de uitvoering van de veldtest waarbij de technische specificaties waaronder de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in detail zijn bepaald.
Op dit moment is het onderzoek in volle omvang in uitvoering. De beelden hieronder geven een impressie van de vibro-trucks aan het werk.

Onderzoek Bodemgesteldheid

Het onderzoek naar de bodemgesteldheid moet meer kennis opleveren over de opbouw van diverse formaties in de diepe ondergrond (tussen de 2 en 7 km diepte). We hebben deze kennis nodig om vast te stellen wat de potentie is voor geothermie in deze regio. De informatie wordt verzameld door het uitvoeren van een seismische campagne.
Het Franse bedrijf CGG - een zeer ervaren robuust bedrijf dat al decennia lang deze onderzoeken uitvoert - voert de campagne uit met behulp van vibro-trucks (auto’s). Dit gebeurt in de maanden november en december 2017, met mogelijk een uitloop naar januari 2018.
De vibro-trucks sturen trillingen de grond in en vangen de weerkaatsing op de verschillende aardlagen op met geofoons aan het aardoppervlak. Deze weerkaatsingen kunnen vervolgens worden omgezet in een dwarsdoorsnede van de ondergrond. De ‘vibro-trucks’ rijden hoofdzakelijk via de openbare weg.

Filmpje ViBro-Trucks