Ontwikkelingen Hydreco GeoMEC

In oktober 2017 hebben wij u gemeld dat het team van Hydreco GeoMEC flink is uitgebreid met een process engineer, een omgevingsmanager, een reservoir development manager en een extra plant manager. Allen zeer ervaren professionals vanuit de petrochemie-, olie- en gassector die met ontzettend veel enthousiasme hun kennis en ervaring inbrengen in onze geothermieprojecten.

In januari hebben we versterking gekregen voor het operationele team. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van onze geothermie plants.
Verder is Bas van Dun als projectontwikkelaar in januari overgestapt van Brabant Water naar Hydreco GeoMEC. Dat betekent dat we met 17 mensen het grootste geothermie-operatorteam van Nederland hebben.

Ook heeft er een wijziging in de juridische structuur van Hydreco GeoMEC als onderdeel van de dochterondernemingen van Brabant Water plaatsgevonden. Hydreco GeoMEC staat in het organogram nu naast de andere drie dochters in plaats van onder Hydreco B.V.