Pauze ingelast bij seismisch bodemonderzoek Zuid Oost Brabant

Geothermie Brabant BV is in december en begin januari 2018 seismisch bodemonderzoek gestart in Zuid Oost Brabant. Dit onderzoek moet meer kennis opleveren over de opbouw van bodemlagen in de diepe ondergrond. Deze kennis is nodig om vast te stellen wat de potentie is voor geothermie in deze regio. Inmiddels is het eerste deel van het onderzoek in de regio Someren en Deurne gereed. Er is besloten de rest van het onderzoek nog even uit te stellen.

Update

24 april 2018

De resultaten van het seismisch onderzoek worden thans geanalyseerd, dit duurt wat langer dan in eerste instantie voorzien.
Naar verwachting is eind mei bekend of het seismisch onderzoek in huidige vorm voortgang kan vinden of dat het onderzoek op een andere wijze zal moeten gaan plaatsvinden.

Tussenfase

De resultaten uit Someren en Deurne laten zien dat het niet eenvoudig is om op de gewenste diepte tot 7 kilometer te kijken met deze vorm van onderzoek (vibro seismic met vibro trucks). Deze ervaring is voor ons aanleiding om een tussenfase in het onderzoek in te bouwen waarin we eerst de gedetailleerde analyse van de verkregen informatie willen afronden. Aansluitend beoordelen wij dan of het verstandig is het onderzoek verder voort te zetten als gepland of het onderzoek te vervolgen met een gewijzigde onderzoeksmethode.

Onderzoek regio Laarbeek en Meierijstad
Het onderzoek staat ook gepland in de regio rond Laarbeek en Meierijstad. Aanvankelijk zou dit plaatsvinden in januari en februari. Omwille van de tussenfase vindt het onderzoek in deze regio waarschijnlijk pas plaats in de maanden maart en april. Uiteraard houden wij de betrokken gemeenten en inwoners op de hoogte van onze verdere plannen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geothermie Brabant via info@geothermiebrabant.nl.

Vibro seismic met vibro trucks
Onderzoeksgebied (groene en blauwe meetlijnen)