Projecten

waar in Brabant is potentie voor geothermie?

Uit een eerdere verkenning van de gemeenten Helmond, Breda en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Brabant Water is gebleken dat er kansen zijn voor geothermie in Noord-Brabant. Deze worden nu verder verkend en waar mogelijk vertaald naar concrete projecten. Hiervoor is nauwkeurige informatie over de ondergrond nodig. Daar richt het onderzoek zich nu op. Op dit moment zijn de volgende locaties onderwerp van onderzoek: Oost Brabant, Tilburg Noord, Tilburg (deel Amernet), Asten/Someren, Breda e.o.

Geothermie Oost Brabant

Helmond en omgeving

Friesland Campina, Bavaria, Mars, en Ennatuurlijk hebben de wens om samen met diverse glastuingebie...