Vijf projecten, concrete resultaten

Geothermie Brabant B.V. heeft diverse projectlocaties in beeld. Op deze vijf locaties wordt nu al concreet aan projecten gewerkt:
Oost Brabant (Helmond), Tilburg (deel Amernet), Asten/Someren, Breda e.o., Tilburg Noord

onderzoek naar potentie geothermie 

Op dit moment voert Geothermie Brabant diverse onderzoeken uit om de potentie voor geothermie in de provincie Noord Brabant beter in beeld te krijgen. Via deze website kunt u de ontwikkelingen volgen. Wanneer de onderzoeken aanleiding geven om concrete projectvoorbereidingen te treffen, leest u dat op onze projectenpagina.